ابزار کاربر

ابزار سایت


energy

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

energy [2019/02/19 12:18]
energy [2019/04/22 11:10] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +انرژی (Energy)
 +
 +برای بقا، موجودات زنده باید به گونه های مختلف انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند. گیاهان ​ انرژی خورشید را در پیوند های گلوکز ذخیره میکنند و ترکیب های مختلف کربوهیدرات، پروتئین و چربی را میسازند. حیوانها و انسانها مواد غذایی و انرژی را از طریق مصرف گیاهان و سایر حیوانات بدست می آورند.
 +
 +بدن با سوخت و ساز (متابولیسم) غذا انرژی ذخیره شده در کربوهیدرات ها، پروتئین ها، چربی ها و الکل را آزاد میکند.
 +فرایند های سلولی انرژی را برای کارهای مورد نیاز حیات فراهم می کنند، فرایندهایی شامل: فعالیت های شیمیایی برای حفظ بافت های بدن، ارسال پیام های الکتریکی اعصاب، کارهای مکانیکی عضلات و تولید گرما برای تامین دمای بدن.
 +
 +انرژی مورد نیاز
 +هر فرد با توجه به سن، جنسیت، وزن، قد و تحرک فیزیکی به میزان مشخصی انرژی برای رشد و یا حفظ بدن نیاز دارد. در کودکان، زنان باردار و مادران شیرده تولید و ساخت بافتهای جدید و یا تولید شیر میزان انرژی مورد نیاز را افزایش میدهند.
 +همچنین بیماری و جراحت ممکن است و صرف انرژی را کم یا زیاد کنند. ​
 +وزن بدن یک نشانه توازن و یا عدم توازن در دریافت انرژی می باشد؛ [[Energy-Weight|ارتباط میزان انرژی دریافتی و وزن]]
 +
 +{{ :​khorshad_-_infographics_-_how_much_calorie.jpg?​direct |}}