ابزار کاربر

ابزار سایت


nutrition

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخهٔ متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

nutrition [2019/02/19 12:18]
nutrition [2019/04/22 11:10] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 +====== تغذیه (Nutrition) ======
 +
 +[[Energy| انرژی (Energy)]]
 +
 +[[Nutrition in Weight Management|تغذیه و مدیریت وزن]]
 +
 +[[Nutrients|مواد مغذی]]
 +
 +  * [[Macronutrients|درشت مغذی‌ها]]
 +  - [[Carbohydrates|کربوهیدرات ها]]
 +  - [[Proteins|پروتئین ها]] ​
 +  - [[Fats|چربی ها]]
 +  - [[Water|آب]] ​
 + 
 +
 + 
 +  * [[Micronutrients|ریز مغذی‌ها]]
 +  - [[Vitamins|ویتامین‌ها]]
 +  - [[Minerals|مواد معدنی]]
 +
 +[[Supplements|مکمل های غذایی]]
 +
 +